Kraje odwiedzane w czerwcu

Niemcy, Hiszpania, Szwajcaria, Portugalia, Włochy, Francja, Belgia, Wielka Brytania