Info

W tym tygodniu byliśmy:
Hiszpania
Partugalia
Włochy
Niemcy
Francja
Holandia
Wielka Brytania
Belgia
Dania
Norwegia
Austria
Szwajcaria
Czechy
Irlandia